THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÓ CẦN KÝ LẠI HỢP ĐỒNG KHÔNG

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020: “là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty là việc doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích thay đổi người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như vậy, Hợp đồng đã ký kết có còn hiệu lực hay không?

 

Về hoạt động ký kết hợp đồng, người đại diện theo pháp luật đang ký với tư cách đại diện cho doanh nghiệp chứ không phải với tư cách cá nhân. Do đó, việc người đại diện theo pháp luật có thay đổi hay không cũng không có ảnh hưởng gì đối với giá trị các hợp đồng đã ký trước đó.

 

Ngoài ra thì Điều 422 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau:

 

“Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Hợp đồng đã được hoàn thành;
  2. Theo thỏa thuận của các bên;
  3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
  4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
  5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
  6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;
  7. Trường hợp khác do luật quy định”

 

Theo đó, trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ không làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, công ty chỉ cần bổ sung bản phụ lục hợp đồng ghi nhận lại việc thay đổi người đại diện ký kết hợp đồng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về doanh nghiệp, quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Công ty Luật MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook