THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, Điều 1 Nghị định này bổ sung đối tượng doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện:

– Là doanh nghiệp có dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng;

– Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015;

– Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

– Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, nếu đáp ứng các điều kiện này thì doanh nghiệp trên sẽ được hưởng các ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian ưu đãi còn lại cụ thể như sau:

– Thời gian miễn thuế còn lại = Thời gian miễn thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian miễn thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;

– Thời gian giảm thuế còn lại = Thời gian giảm thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian giảm thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;

– Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại = Thời gian ưu đãi thuế suất theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác (nếu có).

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về các quy định liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook