THÊM NHIỀU CÁCH XÁC ĐỊNH THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ THUẾ ĐIỆN TỬ MỚI

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT – BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, Điều 8 Thông tư này quy định về cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế.

Cụ thể, so với quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC, Thông tư mới có nhiều quy định mới như sau:

– Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24 giờ trong ngày (kể từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ) và 07 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết;

– Thời gian người nộp thuế nộp hồ sơ được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

Riêng thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử:

– Hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ gửi cho người nộp thuế (trước đây chỉ quy định trong 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và Tết).

– Hồ sơ khai thuế: Là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế nếu hồ sơ được chấp nhận.

Riêng hồ sơ khai thuế có gồm tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính thì tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ (bổ sung mới).

– Hồ sơ không thuộc trường hợp trên: Là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế…

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook