THÊM NHIỀU NỘI DUNG TRONG NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Để hướng dẫn chi tiết một số quy định về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020. Trong đó, nổi bật là quy định về nội dung nội quy lao động.

Khoản 2 Điều 69 Nghị định 145 hướng dẫn cụ thể các nội dung cần phải có trong nội quy lao động quy định tại khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019 gồm:

– Thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần; thời điểm bắt đầu, kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương…

– Phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục…

– Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (quy định mới);

– Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;

– Trường hợp cụ thể được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động (quy định mới);

– Hành vi vi phạm kỷ luật lao động cụ thể và hình thức xử lý tương ứng;

– Các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng…

– Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động (quy định mới)

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về nội quy lao động, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook