THÊM TRƯỜNG HỢP LÀ CHUYÊN GIA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 20/12/2020 vừa qua, Chính phủ đã quy định mới về trường hợp chuyên gia là người lao động nước ngoài.

Cụ thể, khoản 3 Điều 3 Nghị định 152 năm 2020 nêu rõ:

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

c) Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong khi đó, hiện nay khoản 3 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP  đang quy định, chuyên gia là người lao động nước ngoài trong 02 trường hợp:

– Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

– Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, theo quy định mới, bổ sung thêm 01 trường hợp chuyên gia là người lao động nước ngoài đồng thời bỏ trường hợp có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook