TIỀN ỦNG HỘ VÀO QUỸ VẮC-XIN COVID-19 ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN

Tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam được Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 41/2021/TT-BTC.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam (gọi tắt là Quỹ).

Cụ thể, Điều 5 của Thông tư này nêu rõ:

Các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ…

Như vậy, nếu các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp tự nguyện vào Quỹ thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN với các khoản tài trợ, hỗ trợ.

Trong đó, khonar 3 Điều 2 Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm:

– Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ;

– Hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Thông tư này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 02/6/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook