TỔNG CỤC THUẾ GIỚI THIỆU NHIỀU ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 132/2020

Điểm mới về việc quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được Tổng cục Thuế giới thiệu tại Công văn 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 .

Nghị định 132/2020/NĐ-CP  được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Theo đó, tại Công văn này, Tổng cục Thuế nêu rõ, Bộ Tài chính không ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 132/2020/NĐ-CP. Đặc biệt, một số nội dung của Nghị định này so với trước đây gồm:

  • Bổ sung thuật ngữ quy định “thỏa thuận của nhà chức trách có thẩm quyền”, “thỏa thuận quốc tế về thuế”, “tổ chức thay mặt nộp báo cáo” tại khoản 2, khoản 3, khoản 10 Điều 4 Nghị định 132;
  • Bổ sung điểm l khoản 2 Điều 5 về các bên có quan hệ liên kết: Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế…
  • Bổ sung quy định về quản lý sử dụng báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý rủi ro, trao đổi thông tin theo quy định và cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận quốc tế về thuế, không sử dụng để ấn định thuế;
  • Bổ sung thêm quy định về các bên có quan hệ liên kết: Cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con riêng của vợ hoặc của chồng, con dâu, con rể, anh chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em cùng mẹ khác cha, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cung cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha…

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook