TP.HCM HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NƠI LÀM VIỆC BỊ PHONG TỎA VÌ COVID

Mới đây, Liên đoàn Lao động TP. HCM đã có Công văn 374/LĐLĐ-CSPL hướng dẫn thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021.

Công văn này hướng dẫn các trường hợp đặc biệt khác quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 2606/QĐ-TLĐ, khi có một trong các điều kiện:

 • Người lao động phải ngừng việc do thu hẹp sản xuất, do nơi làm việc bị phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19;
 • Người lao động nghỉ việc, mất việc mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp;
 • Người lao động có cha/mẹ/vợ/chồng/con cùng phải cách ly y tế tại nhà hoặc một người là F0, F1;
 • Thành viên của tổ an toàn phòng chống dịch hoặc đoàn viên được huy động tham gia công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chức năng.

Hồ sơ hưởng hỗ trợ gồm:

 • Quyết định của Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về việc chi hỗ trợ đơn vị tuyến đầu chống dịch.
 • Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền về các trường hợp cách ly tập trung của đối tượng được hỗ trợ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định 2606/QĐ-TLĐ.
 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo mục 1 Hướng dẫn này.
 • Thông báo phân công nhiệm vụ và bảng chấm công của đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ.
 • Biên bản họp Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về xét duyệt các đối tượng được hỗ trợ theo khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 1 và khoản 1, 3 Điều 2 Quyết định 2606/QĐ-TLĐ.
 • Văn bản đề xuất của đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (kèm hồ sơ chứng minh) chăm lo cho các đối tượng thuộc khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 1 và khoản 1, 3 Điều 2 Quyết định 2606/QĐ-TLĐ và theo hướng dẫn này.
 • Văn bản đề xuất của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kèm danh sách đối tượng hỗ trợ, áp dụng trong trường hợp đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cấp bù kinh phí để chi hỗ trợ nêu tại khoản 2 hướng dẫn này (các hồ sơ chứng minh từng trường hợp cụ thể do đơn vị đề xuất lưu trữ).

– Danh sách ký nhận của các đơn vị, cá nhân được hỗ trợ (chi bằng tiền mặt). Trường hợp chi hỗ trợ cho cơ quan, đơn vị từ 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản (kèm chứng từ chuyển khoản).

Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ không thể trực tiếp nhận tiền, có thể chuyển khoản trực tiếp và đính kèm chứng từ chuyển khoản (cho từng cá nhân hoặc theo lộ nhiều cá nhân) trong hồ sơ quyết toán.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook