TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 12/4/2021, Bộ TN&MT ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, việc thẩm định, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đơn cử đối với kế hoạch sử dụng đất quốc gia được thực hiện như sau:
– Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia trước khi trình Chính phủ;
– Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia để trình Quốc hội quyết định;
– Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
– Đánh giá, nghiệm thu;
– Giao nộp sản phẩm.
Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được lập trước ngày 26/5/2021 mà chưa được thẩm định, phê duyệt thì thực hiện như sau:
– Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày 26/5/2021 thì không phải điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 01.
– Đối với khối lượng công việc chưa thực hiện thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BTNMT.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến trình tự thẩm định, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook