TỪ 01/01/2022, XE KINH DOANH VẬN TẢI KHÔNG LẮP CAMERA SẼ BỊ PHẠT

Theo Nghị quyết 66/NQ-CP, Chính phủ quyết định tạm ngưng xử phạt xe kinh doanh vận tải không lắp camera đến hết ngày 31/12/2021. Sau ngày này, trường hợp xe chưa lắp camera sẽ chính thức bị xử phạt.

Cụ thể, tại Nghị quyết 66/NQ-CP nêu rõ:

Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định tại: điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Như vậy, từ ngày 01/01/2022, sẽ chính thức xử phạt vi phạm hành chính với xe kinh doanh vận tải không lắp camera. Theo đó, mức xử phạt được áp dụng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

  • Đối với lái xe: Phạt tiền từ 01 – 02 triệu đồng (với loại xe có quy định phải lắp camera hoặc có lắp camera nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe trong quá trình tham gia giao thông).
  • Đối với doanh nghiệp:
  • + Phạt tiền từ 05 – 06 triệu đồng với cá nhân;
  • + Phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 01 – 03 tháng đối với xe vi phạm.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook