TỪ 02/5/2021, TIẾP NHẬN THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG GIA CÔNG LẠI QUA EMAIL

Ngày 22/4/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn 1891/TCHQ-GSQL về tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại qua hòm thư điện tử.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu tạo lập, sử dụng hòm thư điện tử ngành hải quan (tên miền @customs.gov.vn) để tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại bằng giấy theo mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Hòm thư điện tử của Chi cục Hải quan quản lý tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại phải được công bố tại trụ sở Chi cục Hải quan, trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan để công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại bằng hòm thư điện tử bảo đảm nguyên tắc sau:

– Thông báo cho tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu về việc Chi cục Hải quan quản lý thực hiện tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại qua hòm thư điện tử của Chi cục Hải quan kể từ ngày 02/5/2021 và đề nghị tổ chức cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý thông tin địa chỉ thư điện tử được sử dụng để thục hiện thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại, cũng như nhận phản hồi số tiếp nhận của cơ quan hải quan.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có sự thay đổi về địa chỉ thư điện tử thì thông báo lại bằng văn bản cho Chi cục Hải quan quản lý.

– Phân công công chức thường xuyên kiểm tra hòm thư điện tử của Chi cục Hải quan để tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại và phản hồi số tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công lại cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ ngày nhận được thông báo do tổ chức, cá nhân gửi qua thư điện tử.

Trường hợp thực hiện thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý theo quy định tại Điều 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook