TỪ NĂM 2022, LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI SẼ PHẢI ĐÓNG 30% BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thông báo số 4447/TB-BHXH ngày 22/12/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022

Theo lộ trình tăng dần mức đóng BHXH của lao động nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP , mức đóng BHXH từ năm 2022 sẽ tăng 22% (trong đó tăng 14% cho doanh nghiệp và 8% cho lao động người nước ngoài). Tổng hợp các mức đóng tổng mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn sẽ là 30%. Trong đó, phía doanh nghiệp đóng 20,5% (gồm: 3% BHYT; 3% quỹ ốm đau thai sản; 0,5% quỹ TNLĐ và 14% quỹ hưu trí, tử tuất). Người nước ngoài đóng 9,5% (gồm: 1,5% BHYT và 8% quỹ hưu trí, tử tuất).

Mức tiền lương tháng trích đóng BHXH thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng và cao nhất bằng 20 lần mức cơ sở tại thời điểm đóng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook