Tiến sỹ luật Đinh Thị Chiến

Tiến sỹ luật Đinh Thị Chiến
DT: 0286 2727 987  – 0919 211 048
Mail: [email protected]

Bà Đinh Thị Chiến là cố vấn pháp luật cao cấp của MLT Lawyers. Bà có 20 năm giảng dạy tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Bà thường xuyên giảng dạy các lớp về áp dụng pháp luật lao động tại doanh nghiệp cho Giám đốc nhân sự, chuyên viên nhân sự, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cho rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong cả nước. Bà có nhiều bài viết chuyên sâu trên các Tạp chí pháp lý và có các đề tài nghiên cứu khoa học về pháp luật lao động, đồng thời là tác giả của nhiều sách, giáo trình về pháp luật lao động.

Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động. Bà từng là Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Đại học luật TP. Hồ Chí Minh, thường xuyên tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến lao động như tư vấn xây dựng Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương thưởng, hợp đồng lao động và tham gia tư vấn, đại diện cho doanh nghiệp hoặc người lao động trong các tranh chấp lao động tại tòa án.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook